Zarząd Fundacji Diabeciaki

Barbara Kucharska – Prezes Zarządu

Ewa Paczkowska – Wiceprezes Zarządu