sklep
Diabeciakowy sklep Krófka
Kupuj i Pomagaj!
Arrow
Arrow
Slider
%PM, %21 %675 %2014 %17:%sierpnia

Studia Podyplomowe dla edukatorów zdrowotnych

Witamy na pierwszych w Polsce studiach podyplomowych, po których otrzymuje się  tytuł:  Edukator do spraw Zdrowotnych!

Fundacja „Pomoc Młodym Diabetykom” wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie zapraszają na pierwszy w Polsce kierunek studiów podyplomowych, o specjalizacji:

Edukator ds. Zdrowotnych  w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.

Pomysłodawcą i autorem programu studiów jest mgr Barbara Kucharska (tel. kontaktowy  693 056 654 ) fundatorka i założycielka Fundacji Pomoc Młodym Diabetykom, pozostałe działania dopracowywania programu dla potrzeb Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego wykonała  dr Dominika Cichońska(tel. kontaktowy (691 784 383)

Obydwie Panie są koordynatorkami projektu i w związku z tym są najlepiej poinformowane.

Założeniem studiów jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia  wiedzy o chorobach przewlekłych zagrażających życiu. Wiedza, jaką posiądą absolwenci stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji.

Pierwszy raz  zakres studiów  został poszerzony  o choroby przewlekłe co daje możliwość zwiększenia pola współpracy z pacjentem podczas jego wizyty.

Jest to pierwszy taki program w Polsce. Jego innowacyjność polega na połączeniu wiedzy teoretycznej z praktycznym jej zastosowaniem. Nasi wykładowcy od lat zajmują się opieką nad dziećmi chorymi na cukrzycę. Program zajęć został przygotowany przez Wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz ekspertów w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.

Naszym słuchaczom oferujemy bardzo bogatą, urozmaiconą i dostosowaną do potrzeb rynku ofertę programową; 

tematyka studiów:

 1. ​zachowania prozdrowotne w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,

 2. leczenie cukrzycy, w tym insulinoterapia, zasady właściwego żywienia, fizykoterapia itd.,

 3. anatomia, fizjologia i patofizjologia wybranych układów i narządów wewnętrznych,

 4. ratownictwo  medyczne,

 5. psychologia z elementami psychoanalizy,

 6. pedagogika z metodyką nauczania,

 7. psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna,

 8. organizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.

W efekcie powstał kierunek w pełni przygotowujący studentów do pracy na stanowisku Edukator d/s Zdrowotnych.

Nasi partnerzy:

- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

- Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom

- Krajowy Instytut Ubezpieczeń

- Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie został utworzony kierunek studiów podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.

Kierunek Studiów Podyplomowych dla edukatorów zdrowotnych w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży jest formą pozyskania wiedzy praktycznej oraz specjalistycznych umiejętności po uzyskaniu dyplomu szkoły wyższej.

Założeniem studiów podyplomowych jest podejmowanie nowych form nauczania w celu poszerzenia  wiedzy o chorobach przewlekłych zagrażających życiu. Wiedza, jaką posiądą stanowić będzie doskonałe uzupełnienie zdobytych przez nich kwalifikacji.

O STUDIACH

opis:
​We współczesnym świecie największym wyzwaniem są choroby przewlekłe, które nie tylko wymagają podstawowej, aktualnej wiedzy jakie podjąć pierwsze przedmedyczne działania w przypadkach zaistnienia sytuacji problematycznych, ale przede wszystkim umiejętności edukowania i utrwalania dobrych nawyków zdrowotnych. Placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno samym uczniom jak i nauczycielom w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także wypracowaniu prozdrowotnych zachowań chroniących przed nimi.Cukrzyca, astma, alergie, celiakia, choroby układu krążenia są coraz powszechniejsze wśród dzieci i młodzieży. Istnieje zatem ogromna potrzeba, aby placówki oświatowe były dobrze przygotowane i stały się mocnym wsparciem dla rodziców, lekarzy ale również samych nauczycieli.Absolwenci studiów będą zorientowani na współuczestniczenie w definiowaniu problemów zdrowotnych, identyfikację czynników oddziałujących na zdrowie i  zachowania zdrowotne oraz będą umiejętnie wskazywać drogę do poprawy stanu zdrowia. Na stałe wpiszą się w model Zespołu Terapeutycznego realizującego postulat multidyscyplinarnego podejścia zapewniającemu choremu jak najszerszą pomoc, uwzględniającą różne (nie tylko medyczne) aspekty terapii. Właściwa opieka nad chorym i członkami jego rodziny jaką zaproponują Absolwenci studiów podyplomowych pomogą zniwelować lęk związany z chorobą, zaoferują wsparcie tworząc spójny system opieki nad przewlekle chorym koordynując w ten sposób  pracę  Zespołu Terapeutycznego.
Adresaci:
​Osoby posiadające ukończone studia wyższe (minimum licencjat) na kierunkach: nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, a także kierunek farmaceutyczny,  lekarski, zdrowie publiczne, lekarsko – dentystyczny.
Cel studiów:
​Studia pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wsparcia w tym obszarze działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.Celem studiów jest przekazanie oraz usystematyzowanie ogólnej wiedzy na temat:
 1. zachowań prozdrowotnych w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,
 2. leczenia cukrzycy, w tym insulinoterapii, zasad właściwego żywienia, fizykoterapii itd.,
 3. anatomii, fizjologii i patofizjologii wybranych układów i narządów wewnętrznych,
 4. ratownictwa  medycznego,
 5. psychologii z elementami psychoanalizy,
 6. pedagogiki z metodyką nauczania,
 7. psychoprofilaktyki i komunikacji interpersonalnej,
 8. organizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.
Korzyści:
​Właściwie ukierunkowana znajomość przepisów prawa w zakresie uprawnień i świadczeń na rzecz chorych przewlekle pozwoli na prawidłową i odpowiednio wczesną identyfikację i stosowne nadzorowanie pojawiających się nowych problemów dotyczących chorego np. w przypadku niewłaściwego działania systemu opieki zdrowotnej, zmiany sposobu terapii czy potrzeb pacjenta.Ponadto placówki oświatowe, w których funkcjonują dzieci i młodzież są niewystarczająco przygotowane aby pomóc zarówno w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi, a także w wypracowywaniu chroniących przed  nimi zachowań prozdrowotnych. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla ucznia przewlekle chorego jest niezbędnym elementem egzystencji w szkole mającym bezpośrednie przełożenie na wyniki nauczania oraz  odnalezienie się w grupie rówieśniczej.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, obowiązującym od kwietnia 2013r., dzieci z cukrzycą i innymi chorobami przewlekłymi zaliczone są do grupy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, dla których dyrektor szkoły powinien zorganizować pomoc polegającą na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych. Dlatego proponowane studia podyplomowe mogą stać się niezwykle przydatne m.in. dla pracowników placówek oświatowych.
partnerzy/patroni studiów:
 • ​Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
 • Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom
 • Krajowy Instytut Ubezpieczeń
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego

CZESNE

czesne:
Opłata za studia wynosi 5 500zł.:: Numer rachunku:: 
89 1240 6960 5005 0603 0301 0001 W tytule płatności prosimy dodać: nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności) oraz dopisek „500-06-0301”.Jeśli życzą sobie Państwo fakturę płatność powinna być dokonana z konta osoby / firmy na którą ma być wystawiona faktura.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

termin uruchomienia studiów: semestr letni 2015 r.
czas realizacji: studia dwu-semestralne
organizacja zjazdów: ​zjazdy sobotnio-niedzielne (co dwa tygodnie)
godziny zajęć: sobota 10.00-16.30
niedziela: 9.00-15.30
miejsce zajęć:
​Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 
ul. Chocimska 24, 
00-791 Warszawa

PROGRAM ORAZ WYKŁADOWCY

język wykładowy:
polski
tematyka studiów:
 1. ​zachowania prozdrowotne w zakresie cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży,
 2. leczenie cukrzycy, w tym insulinoterapia, zasady właściwego żywienia, fizykoterapia itd.,
 3. anatomia, fizjologia i patofizjologia wybranych układów i narządów wewnętrznych,
 4. ratownictwo  medyczne,
 5. psychologia z elementami psychoanalizy,
 6. pedagogika z metodyką nauczania,
 7. psychoprofilaktyka i komunikacja interpersonalna,
 8. organizacja świadczeń zdrowotnych na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w prywatnej ofercie produktowej.
program studiów:
Przedmiot​Liczba godz. teoretycznych​Liczba godz. praktycznych​
Promocja zdrowia i profilaktyka cukrzycy u dzieci i młodzieży​ ​12 10​
Ratownictwo medyczne – pierwsza pomoc​ ​8 8​
Cukrzyca  u dzieci i młodzieży;  choroby sprzyjające jej rozwojowi oraz wikłające jej przebieg​ ​40 16​
Zaburzenia depresyjne egzogenne jako efekt i powikłanie procesu diagnostyczno-terapeutycznego u dzieci z cukrzycą​ ​16 0​
Ustawodawstwo w edukacji zdrowotnej​ ​8 0​
Świadczenia zdrowotne na rzecz osób chorych przewlekle w powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w ofercie produktowej placówek niepublicznych – zakres, jakość, dostępność​ ​8 ​8
Metodyka nauczania w edukacji zdrowotnej​ ​8 0​​
Rola edukatora w systemie ochrony zdrowia, ze specjalnym uwzględnieniem  cukrzycy i  związanych z nią innych chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży​ ​16 ​4
Żywienie dziecka chorego na cukrzycę i inne, związane z nią choroby przewlekłe​ ​16 ​4
Egzamin dyplomowy​ ​2 ​0
​Razem 184​ ​
 Program obejmuje 184 godziny zajęć dydaktycznych.Kierownik Studiów w porozumieniu z Koordynatorem ma prawo wprowadzania zmian w programie danej edycji stosowanie do profilu zawodowego słuchaczy, ich przygotowania merytorycznego i zainteresowań. Zmiany mogą dotyczyć max. 20% treści programowych i wymagają zatwierdzenia przez Dziekana Kolegium.
wykładowcy:
Wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego oraz eksperci w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki cukrzycy i związanych z nią chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży.

ZASADY PRZYJĘĆ, REALIZACJI I UKOŃCZENIA STUDIÓW

tryb naboru:
​Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (wniesienie opłaty za studia oraz złożenie (drogą pocztową lub osobiście) kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem).Prosimy o wysłanie w formie elektronicznej podania o przyjęcie na studia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz nadesłanie kompletu dokumentów (drogą pocztową) na adres Fundacji Pomoc Młodym Diabetykom, ul. Łąkowa 11, 90-562 Łódź.
Wpłaty na konto należy dokonać na numer rachunku (SGH)89 1240 6960 5005 0603 0301 0001 W tytule płatności prosimy dodać: nazwisko i imię uczestnika (w takiej kolejności) oraz dopisek „500-06-0301”.Jeśli życzą sobie Państwo fakturę płatność powinna być dokonana z konta osoby / firmy na którą ma być wystawiona faktura.
Wymagane dokumenty:

Zasady realizacji studiów:
​zajęcia w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń w formie warsztatowej odbywają się w 12 zjazdach weekendowych (sobotnio-niedzielnych) co dwa tygodnie
warunki ukończenia studiów:
 • ​uczestnictwo w min. 80% zajęć
 • zdany końcowy egzamin testowy

ORGANIZATOR STUDIÓW

kierownik programu:

​Romuald Holly

sekretarz programu:

​Dominika Cichońska
tel. +48 691 784 383, 
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

sekretariat studiów:

​Krajowy Instytut Ubezpieczeń
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-656 Warszawatel.: +48 022 628 99 30
fax: +48 022 628 99 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

program realizuje:

KES - Kolegium Ekonomiczno-Społeczne

dodatkowe informacje:

 • Dominika Cichońska (sekretarz studiów) – tel. 691 784 383, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Barbara Kucharska (Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom) – tel. 693 056 654

Link do strony organizatora studiów

Więcej w tej kategorii: « Zawód - Edukator ds. zdrowotnych!

Please publish modules in offcanvas position.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce bezpieczeństwa

Zrozumiałem