%PM, %24 %579 %2015 %13:%listopada

Relacja z V Konferencji "Ludzie na poziomie" 2015

21.11.2015r. w Klinice na Spornej w Łodzi odbyła się Konferencja zorganizowana przez naszą fundację dla: dzieci Diabeciątek i młodych dorosłych Diabeciaków oraz Ich Rodziców. Były doskonałe merytorycznie wykłady na temat życia cukrzycy ze sportem za pan brat i o tym, co może spotkać Diabeciaka w podróży: czy to w góry czy nad morze, a nawet do innej strefy czasowej.

Było także o sytuacji naszych podopiecznych widzianej od strony lekarza i rodzica czyli co się dzieje dookoła cukrzycy w Łodzi i województwie. Wszystko to odbyło się dzięki zaangażowaniu kochanej przez wszystkich profesor Agnieszki Szadkowskiej, genialnej mgr Teresy Benbenek-Klupa i wspaniałego profesora Tomasza Klupy. Firma Bayer reprezentowana przez mgr Waldemara Monczykowskiego przedstawiła swoje urządzenia i materiały edukacyjne. Podczas trwania wykładów nasze młodsze Diabeciątka miały fajne warsztaty na ul. Łąkowej 11 zorganizowane przez dziewczyny z Wysp Fantazji.
Dziękuję bardzo Wykładowcom za znakomite wykłady i wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Konferencji: Anicie Żulickiej, Ani Szewczyk, Basi Estal, Tomkowi Kalużyńskiemu. Szczególne podziękowania dla Sylwii Kalek za organizację zabawy i opiekę
Zapraszamy do naszej galerii, gdzie znajdą Państwo zdjęcia z konferencji.

Dziękuję również wszystkim Ludziom na Poziomie, którzy wzięli udział w Konferencji. Tak, tak bo to była Konferencja na Poziomie dedykowana Ludziom na Poziomie. I niech tak zostanie!

Artykuły powiązane

 • XII Konferencja LUDZIE NA POZIOMIE dla osób chorych na cukrzycę różnego typu

  Zapraszamy na XII Konferencję LUDZIE NA POZIOMIE dla osób chorych na cukrzycę różnego typu.
  Miejsce: AULA Uniwersyteckiego Centrum Pediatrii im. M. Konopnickiej, ul. Pankiewicza 16 (ul. Sporna 36/50), Łódź

 • Edukator Zdrowotny

  Szanowni Państwo:)

  Dzisiaj edukacja w Polsce to krzesło bez oparcia, to słowo często używane, w ostatnim czasie nadzwyczaj często w odniesieniu do zdrowia czy stylu życia.

  A Edukator ? to także tylko wyraz, za którym nie stoi człowiek, w życiu codziennym rzadko stosowane określenie osoby, która zawodowo zajmuje się edukacją - uczeniem, kształceniem kogoś; nauczyciel. Hasło do krzyżówki.… Nie istnieje zawód edukator.

  ALE CZY MuSI TAK BYĆ?

  Edukator powinien pracować w placówkach oświatowych i wykonywać obowiązki promotora zdrowia dla wszystkich dzieci, nauczycielem nauki życia z niepełnosprawnością

  Od osoby edukatora współczesny świat wymaga znacznie więcej wiedzy niż informacja o chorobie długotrwałej i sposobach radzenia sobie z jej objawami. Nauczyciel w tej kwestii nie sprawdzi się, głównie z powodu obawy przed materiałem biologicznym jakim jest krew. Potrzebny jest ktoś, kto posiada wiedzę o chorobie, zdrowym żywieniu, ma podstawowe umiejętności i kompetencje coachingowe, potrzebne doprowadzenia treningu z pacjentem. Analizując tą postać nikt tak dobrze nie sprawdzi się w tym jak osoba chora na cukrzycę typu 1. podlegająca rygorom choroby i działań często nieprzewidzianych czasami wręcz niechcianych.

  Współczesny diabetyk zaś nie tylko powinien znać zarówno skład jak i ilość posiłku, który zamierza spożyć, powinien znać trendy współczesnej dietetyki, terapii dietą, znać dostępne
  w sieci internetowej narzędzia do kontroli cukrzycy (np aplikacja doc. Szadkowskiej)i być na bieżąco z aplikacjami i urządzeniami dla diabetyków. W relacjach pacjent - edukator zdrowotny chodzi dziś o to, aby młody pacjent w osobie edukatora znalazł mentora nauczającego prawidłowych reakcji.także o budowanie relacji opartych na poufności i zaufaniu z chorym, a nie jedynie przekazywanie wiedzy polegającej na zakazach i nakazach.

  Dlaczego akurat tak? Jeśli wiemy, że czegoś nam nie wolno, że ktoś nam czegoś zabrania – mamy ochotę zrobić odwrotnie. A jeśli nawet poddamy się zakazowi, to z poczuciem ograniczenia, przeżywając często rodzaj wewnętrznego buntu.
  Taka motywacja jest słaba. Nasz mózg będzie tęsknił za tym, co „zakazane” i nieustannie będzie podsyłał obrazy tego, czego nie wolno - twierdzą terapeuci. Mają rację. Dawne: „Nie wolno jeść słodkiego” – już nie działa”. Lepsze oddziaływanie ma: ”Zamiast deseru jemy
  smaczne jabłko na deser”. Zamiast uczyć diet trzeba budować z pacjentem bazę korzystnych nawyków (aktywność fizyczna, sięganie po zdrowe produkty).

  .

  Edukatorem Zdrowtnym może zostać każdy, kto podejmie studia podyplomowe w tym kierunku, uważam jednak, że bardzo dobrym Edukatorem będzie osoba chora na cukrzycę typu 1. która traktuje pompę insulinową jako integralną część swojego organizmu, a inne dostępne dobrodziejstwa współczesnej myśli technologicznej jako coś zupełnie normalnego, coś czego rozwój trzeba śledzić z nastawieniem, ze wiedzą i umiejętnościami należy się dzielić.

  Utworzenie nowego zawodu jest trudne, ale nie niemożliwe, doskonale o tym wiemy. Możemy wszyscy w tym współuczestniczyć, aby powiedzieć kiedyś : dobrze się stało!

  Edukator zdrowotny powinien mieć przygotowanie psychologiczne. Każda choroba przewlekła np. Cukrzyca, już od momentu samego rozpoznania jest źródłem stresu, reakcji lękowych, zaburzeń depresyjnych. Świadomość własnej choroby, jej nieuleczalności oraz zagrożenia stanami hipoglikemii, kwasicy ketonowej, a także możliwości rozwoju późnych powikłań choroby, może mocno wpłynąć na nastrój i zachowania społeczne dzieci i młodzieży. Kto w takiej sytuacji najlepiej pomoże dziecku jeśli nie Edukator, który sam jest chory? który sam podejmuje działania w prowadzeniu swojej choroby? który nie będzie się wahał wiedząc, że należy pomóc już, ze liczy się czas?

  Zwracam się dzisiaj z prośbą do Państwa o wnikliwą analizę proponowanej przeze mnie sylwetki zupełnie nowego, ale jakże znajomego Sprzymierzeńca w walce o nowe postępowanie z cukrzycą i innymi długotrwałymi chorobami nękającymi dzieci w szkołach, przedszkolach czy złobkach. Proszę o poparcie tego przedsięwzięcia w swoim obszarze działania.

  Mam nadzieję, że wkrótce stanę przed Państwem i przedstawię ludzi, którzy jako pierwsi podejmą pracę w placówkach nauczania powszechnego w naszym kraju. Będzie to wówczas nasze wspólne dzieło.

  mgr Barbara Kucharska - Prezes Fundacji Diabeciaki 

 • Polityka bezpieczeństwa Fundacji Diabeciaki wraz z załącznikami

  W związku z tym, że od 25 maja 2018r. ma zastosowanie
  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
  rozporządzenie o ochronie danych. Zgodnie z art. 13 ogólnego
  rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Diabeciaki z siedzibą przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź

  OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZECHOWYWANE:

  1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz
  wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane
  przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres
  niezbędny do:
  a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji)
  b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń
  przysługujących Fundacji Diabeciaki
  c) wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego
  z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
  2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub
  usług własnych Fundacji Diabeciaki na podstawie uzasadnionego
  interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu
  przez osobę, której dane dotyczą;
  3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą
  przechowywane do czasu jej odwołania. W przypadku udzielenia zgody na
  przetwarzanie przez Administratora danych transmisyjnych dla celów
  marketingu usług telekomunikacyjnych Administratora, dane będą
  przetwarzane jedynie przez okres obowiązywania umowy. PRAWA OSOBY,
  KTÓREJ DOTYCZĄ DANE OSOBOWE:

  1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do
  uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz
  informacji dotyczących takiego przetwarzania
  2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez
  Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
  3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych
  4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania
  dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich
  innemu administratorowi;
  6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie
  uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu
  marketingu bezpośredniego
  7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu
  nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby,
  której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego
  naruszenia RODO
  8) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
  zgody przed jej cofnięciem)
  9) prawo do uzyskania interwencji ze strony Administratora, wyrażenia
  własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na
  zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować
  m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (kontakt z
  Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

  Fundacja Diabeciaki | ul. Łąkowa 11 | 90-562 Łódź
  tel.(+48) 693 056 654, 609 786 000 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  KRS 0000363544, NIP 7272766961,REGON 100945677,
  nr konta: Bank Zachodni WBK S.A. 94 1090 2705 0000 0001 3217 7149

   

   

 • Fundacja Diabeciaki wzięliśmy udział jako przyjaciel w 9 Sportowym Pikniku Rodzinny Fiero! Cup w Łodzi (nasza fotorelacja)

  Fantastyczna akcja, organizatorzy i przyjaciele!

  Fotorelacja z 9 Sportowego Pikniku Rodzinnego Fiero! Cup, w którym mieliśmy przyjemność uczestniczyć 12 maja 2018, w Łodzi na "Stawach Jana".

  Zdjęcia wykoane przez BIZNES W KADRZE.

 • Dzieci Dzieciom na Dzień Dziecka II w Bełchatowie

  Mamy wielką przyjemność ogłosić, że zostaliśmy zaszczyceni zaproszeniem na wspaniałą akcję 

   

Please publish modules in offcanvas position.

Nasz Serwis internetowy używa plików cookies do prawidłowego działania strony.

Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej. Więcej informacji udostępniamy w Polityce bezpieczeństwa

Zrozumiałem