diabeciaki.pl Diabeciakowe aktualności

Cajon da radość – zapisz się na zajęcia!

Muzykoterapia jest lepsza niż tabletki na stres. Dzięki niej możemy w przyjemny sposób uspokoić nerwy, zadbać o równowagę psychiczną.Wprowadzamy specjalistyczne warsztaty w PESTCE prowadzone przez Adama Lewandowskiego, najlepszego studyjnego perkusistę w Polsce —- http://adamlewandowski.pl Zapisz...

Zapraszamy na Obóz Sportowy Piłki Nożnej

Na obóz zapraszamy chłopców w wieku 16-17 lat chorujących na cukrzycę typu 1 i trenujących piłkę nożną w klubach zarejestrowanych w Wojewódzkich Związkach Piłki Nożnej. Wiemy jak dużo zależy od przygotowania do aktywności fizycznej...

Niepełnosprawność i systemy jej orzekania – część 3

KOMISJA ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI Komisją ds. orzekania o niepełnosprawności – zwykle jest to lekarz i pedagog/psycholog/pracownik socjalny. Zabierz ze sobą oryginały dokumentacji medycznej, wszelkie zaświadczenia, zdjęcia RTG, KT, dosłownie wszystko. Specjaliści podczas spotkania przeglądają...

Niepełnosprawność i systemy jej orzekania – część 2

Proces uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności 3. Kto orzeka? Powiatowe/Miejskie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – jako pierwsza instancja. Wykaz powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności Wojewódzkie Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – jako druga instancja. Wykaz wojewódzkich...

Niepełnosprawność i systemy jej orzekania – część 1

Definicje niepełnosprawności i systemy orzekania Niepełnosprawność to pojęcie bardzo złożone. Definicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do osób niepełnosprawnych zaliczają się osoby, z długotrwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w interakcji...