Porady administracyjne

Drogi rodzicu!

Kiedy ochłoniesz nieco po pobycie w szpitalu i przygotowaniu do opieki nad diabeciakiem, czeka Cię kilka spraw do załatwienia.

  • Orzeczenie o niepełnosprawności

* lekarz diabetolog wystawia zaświadczenie o chorobie dziecka, które należy przekazać lekarzowi pierwszego kontaktu. Stanowi ono podstawę do wypisania recepty np. na paski lub insulinę.

* do właściwego powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla celów uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego i ewentualnie uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego. Do wniosku dołączyć należy kserokopie dokumentów medycznych – wg wymogów wskazanych na wniosku.

* po uzyskaniu decyzji orzekającej o niepełnosprawności masz prawo złożyć wniosek o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia (153,00zł miesięcznie) oraz w niektórych przypadkach świadczenia pielęgnacyjnego na osobę opiekującą się dzieckiem.

* jeśli dziecko posiada osobistą pompę insulinową, lekarz diabetolog albo lekarz pierwszego kontaktu (ale tylko specjalista pediatra!) wystawia zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne – DRUK do pobrania w załączniku nr 5. Wypełniony dokument przedkłada się we właściwym oddziale NFZ celem uzyskania karty zlecenia na zaopatrzenie w środki medyczne przysługujące comiesięcznie (ważna na 1 rok). Prosimy pamiętać, że zlecenie jest ważne w miesiącu wystawienia, czyli jeśli zostało wystawione np. 30 lipca na realizację zlecenia mamy… dwa dni – 30 i 31 lipca. W sierpniu będzie już nie ważne.

  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 

* Jeżeli jesteś studentem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, masz prawo ubiegać się o STYPENDIUM SPECJALNE.

* Przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych nie jest uwarunkowane przedstawieniem zaświadczeń umożliwiających ustalenie sytuacji materialnej w rodzinie wnioskodawcy. 

* Student ubiegający się o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych składa tylko wniosek wraz z zaświadczeniem wystawionym przez właściwy organ orzekający niepełnosprawność, czyli aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. 

* Wysokość stypendium specjalnego nie jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności. Każdy student posiadający aktualne orzeczenie o niepełnosprawności po przedłożeniu stosownych dokumentów, otrzyma stypendium specjalne w wysokości 200 zł miesięcznie. 

* Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych student może otrzymywać TYLKO NA JEDNYM KIERUNKU studiów. 

MO

Accessibility