Edukator Zdrowotny 2020

Rozpoczynamy rekrutację na Edukatorów Zdrowotnych.

Edukator Zdrowotny wykształcony na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi to, Dyplomowany Specjalista w zakresie chorób przewlekłych oraz zachowań prozdrowotnych redukujących lęk, budujących motywację do podjęcia leczenia i prawidłowego postępowania w chorobie.

Wszystkie informacje dostępne są pod adresem: https://diabeciaki.pl/edukator-zdrowotny-rekrutacja/ oraz https://diabeciaki.pl/2019/11/21/rekrutacja-na-studia-podyplomowe-2020/

Accessibility