Kampania informacyjno-edukacyjna Narodowego Funduszu Zdrowia „Słodki, słodszy… cukrzyca!”


INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH [10]
Links:——[1]//pytanienasniadanie.tvp.pl/51211448/slodki-slodszy-cukrzyca-podjadanie[2]//www.facebook.com/hashtag/niprzesadzajnieprzesładzaj?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQOLDHnOQHYtbj3RZA-SCgxK2Hn9at0Kk5pa733FbywaDuPVWtgJybH1tbbzNZeYFlQjh8Yx2FLJ_Jeo9myEkcEqysd-LLeK4_83-ipYkBqT96X9JVmb4EiQlULsYh4x5KJndyDgStPKR1quaH5I1mIpb2iaHuhS2tsyGdCo_564t-9nf6-CjU49u925p1jpf7atBPhR1pwlRzV7gtukJ8JCm_huXGCnadMOvvVjNe1y6g5dymPjsGvjegmm3aTtMcfYFhdOHAYvAvwPTAP4rlRRJSSW8-Ky-Z3iiRdVP-CkVHC8PbnZMZhYNBd6AgQKIpYyr830Ninw3p–zT6cArng&__tn__=%2ANK-R[3]//www.facebook.com/hashtag/niecukrz?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQOLDHnOQHYtbj3RZA-SCgxK2Hn9at0Kk5pa733FbywaDuPVWtgJybH1tbbzNZeYFlQjh8Yx2FLJ_Jeo9myEkcEqysd-LLeK4_83-ipYkBqT96X9JVmb4EiQlULsYh4x5KJndyDgStPKR1quaH5I1mIpb2iaHuhS2tsyGdCo_564t-9nf6-CjU49u925p1jpf7atBPhR1pwlRzV7gtukJ8JCm_huXGCnadMOvvVjNe1y6g5dymPjsGvjegmm3aTtMcfYFhdOHAYvAvwPTAP4rlRRJSSW8-Ky-Z3iiRdVP-CkVHC8PbnZMZhYNBd6AgQKIpYyr830Ninw3p–zT6cArng&__tn__=%2ANK-R[4] //nfz.gov.pl/[5] //twitter.com/NFZ_Centrala[6] //nfz.gov.pl/kontakt/telefoniczna-informacja-pacjenta/[7] //diety.nfz.gov.pl/local/diet/login.php[8]//www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/prezentacja-raportu-cukier-otylosc-konsekwencje,7296.html[9] //akademia.nfz.gov.pl/[10] //www.nfz.gov.pl/bip/informacja-ado-nfz/

Accessibility