Fundacja Diabeciaki oraz PFRON zaprasza osoby z cukrzycą i ich otoczenie na

BEZPŁATNE
· KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
· INTERWENCJĘ KRYZYSOWĄ
· PSYCHOTERAPIĘ

Pomagamy poradzić sobie ze stresem i lękiem związanym z cukrzycą oraz z pandemią Covid 19.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid 19 poprzez pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób chorujących na cukrzycę i ich otoczenia oraz innych osób dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii.

Szczegółowe informacje i zapisy dostępne są:
· stacjonarnie w siedzibie Fundacji Diabeciaki:  Łódź, ul. Pankiewicza 15 (dawniej ul. Sporna 35 – naprzeciwko szpitala) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
· telefonicznie pod numerem 661 101 439 w godzinach 8:00-16:00
· mailowo: pfron@diabeciaki.pl

Zadanie publiczne pt. „Wspierajmy się II” realizowany od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

Fundacja Diabeciaki ul. Bł. A Pankiewicza, 91-738 Łódź www.diabeciaki.pl Zadanie publiczne pt. „Wspierajmy się II” finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Accessibility