I ZLOT „INTEGRACJA KAJAKOWA” / 12.06.2021

MOSiR „Stawy Stefańskiego”, Łódź 

CELE IMPREZY: 
– zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i ich otoczenia, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;  
– tworzenie alternatywnej formy spędzania wolnego czasu dla osób niepełnosprawnych; 
– wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;  
– integracja społeczna oraz podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych 
– włączenie osób niepełnosprawnych w życie sportowe i ukazanie kajakarstwa jako dyscypliny bez barier 

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY: 
12.06.2021 
MOSiR „Stawy Stefańskiego”, Łódź 
ul. Patriotyczna 3, Łódź 93-436 

Ankieta zgłoszeniowa dla uczestników:

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZAPISY 
1.Uczestnikami mogą być dzieci i młodzież z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ich opiekunowie 
2.Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział jedynie pod opieką pełnoletnich opiekunów, którzy obowiązkowo podpisują „deklarację opiekuna”. 
3. Zapisy na imprezę przyjmowane są za pomocą formularza dostępnego na stronie www.kajakalbatros.pl do dnia 1.06.2021* 
*Przy zapisach obowiązuje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. 

DODATKOWE INFORMACJE:  
kajakalbatros@gmail.com, tel: 664- 059- 710 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW 
1. medal dla każdego uczestnika 
2. sprzęt wodny i asekuracyjny na czas trwania imprezy 
3. posiłek 
4. zabezpieczenie medyczne, instruktorów kajakarstwa 
5. ubezpieczenie NNW 

4. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW 

  1. Przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu. 
  1. Bezwarunkowe płynięcia w kamizelkach asekuracyjnych. 
  1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa  na wodzie i lądzie. 
  1. Niesienie pomocy innym uczestnikom imprezy.  
  1. Posiadanie stroju adekwatnego do warunków atmosferycznych i specyfiki  turystyki kajakowej.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Regulamin imprezy obowiązuje wszystkich uczestników. 
2. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych stwarzających niebezpieczeństwo dla uczestników, kierownictwo imprezy zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy. 
3. Każdemu uczestnikowi spływu zapewniamy pomoc przy wodowaniu sprzętu, wsiadaniu i wysiadaniu z kajaka oraz asekurację na wodzie 

W związku z trwającym stanem epidemii COVI -19 w Polsce, zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegani ograniczeń, nakazów i zakazów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów. 

HARMONOGRAM IMPREZY* 
10.00 – 10.15 Zbiórka przy plaży „Stawy Stefańskiego” w Łodzi 
10.15 – 11.00 powitanie uczestników i omówienie zasad przebiegu imprezy 
11.00 – 11.30 pokazy technik kajakowych  
11.30 – 12.00 krótka prezentacja jak być bezpiecznym w kajaku 
12.00 – 12.15 dobranie sprzętu, zejście na wodę 
12.30 – 13.00 zawody – wyścig 
13.00 – 14.00 zawody – slalom kajakowy  
14.00 – 15.00 Przerwa na posiłek  
15.00 – 16.00 pierwsza pomoc – pokazy i konkurs 
16.00 – 17.00 gry i zabawy sprawnościowe 
17.00 – 17.45 Ogłoszenie wyników, wręczenie medali i dyplomów 
17.45 – 18.00 Uroczyste zamknięcie imprezy 

C:\Users\PZKaj\Desktop\PZKaj 2020\zyczenia wielkanoc 2020\kayak-158582_1280.png
Accessibility