Obóz sportowy piłki nożnej / Kleszczów 2022

Szanowni Państwo,

Po raz czwarty mamy przyjemność zaprosić grupę młodych zawodników z cukrzycą typu 1 na obóz sportowy piłki nożnej, który odbędzie się w Kleszczowie, w dniach od 26.06.2022- 03.07.2022. Zapraszamy chłopców w wieku 13-16 lat (roczniki 2006-2009), uprawiających piłkę nożną przynajmniej 2 razy w tygodniu w klubach sportowych.

Podczas obozu dziećmi będzie opiekował się Zespół lekarzy, trenerów i opiekunów, który współpracował ze sobą poprzednich obozów sportowych.

Oprócz wielu godzin spędzonych na boisku piłkarskim i dobrej zabawy, będziemy uczyć dzieci samokontroli cukrzycy w praktyce. Wszyscy uczestnicy korzystać będą z systemu ciągłego monitorowania glukozy (CGM), nawet jeśli w warunkach domowych ich nie używają. Ma to na celu zapewnienie wysokich standardów bezpieczeństwa oraz przekonanie młodzieży do korzystania z nowoczesnych technologii w leczeniu cukrzycy.

Ponadto w celu lepszego poznania wpływu aktywności fizycznej na kontrolę glikemii zawodnicy będą podczas wyjazdu korzystać z monitorów aktywności fizycznej (sport-testerów oraz akcelerometrów).

Dodatkowo, część uczestników będzie miała możliwość zapoznania się z działaniem najnowocześniejszej obecnie pompy insulinowej firmy Medtronic MiniMed 780G i wypróbowania jej w trakcie obozu. W związku ze specyfikacją urządzenia, jego użycie na obozie będzie wymagało podłączenia go ok. 3 tygodnie wcześniej tak, aby algorytm pompy mógł „nauczyć się” danego pacjenta. Będzie to wymagało wzięcia udziału w specjalnie zorganizowanym szkoleniu online a następie połączenia pompy MiniMed 780G w Klinice Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii w Łodzi lub w Poradni Diabetologicznej, pod której opieką pozostaje dziecko. Prosimy wziąć pod uwagę konieczność dodatkowego zaangażowania oraz preferencje dziecka, a następnie zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym czy chcielibyście Państwo wypróbować działanie pompy MiniMed 780G przed i w trakcie obozu.

Decyzja o przyjęciu poszczególnych zawodników na obóz będzie oparta o liczbę zgłoszeń, możliwości organizacyjne Fundacji oraz aktualne przepisy sanitarno-epidemiologiczne. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna nie przeszkodzi w zorganizowaniu wydarzenia.

W celu zgłoszenia dziecka na obóz, należy wypełnić kartę zgłoszeniową (w załączeniu), oraz dołączyć skany następujących dokumentów:

  • wypełnionej karty kwalifikacyjnej uczestnika obozu (karta informacyjna),
  • karty zawodnika PZPN lub zaświadczenia od trenera o regularnym uprawianiu sportu i przynależności do klubu sportowego
  • wypełnionej karty kwalifikującej do uprawiania sportu od prowadzącego lekarza diabetologa

Koszt wyjazdu to 1560.00 zł.  od osoby, można będzie wykorzystać bony turystyczne.

Na okres obozu uczestnicy otrzymają sensory do CGM.

 pliki do pobrania:

  1. Karta kwalifikacyjna uczestnika obozu sportowego 2022
  2. Regulamin obozu sportowego

Accessibility