Edukacja dla Zdrowia / SIEĆ Edukatorów Zdrowotnych

Tadalafil su questo sito: Cosa Ne Pensa La Gente. Tadalafil recensioni: occhio ai pareri della gente che ha provato il tadalafil per le disfunzioni sessuali. Scopriamo se funziona e vale la pena provarlo. Tadalafil recensioni: occhio ai pareri della gente che ha provato il tadalafil per le disfunzioni sessuali.

Projekt dotyczący edukacji zdrowotnej przez całe życie.

Klub Edukatorów Zdrowotnych tworzy SIEĆ edukacji dla zdrowia. Pomagamy chwytać wiedzę, bierzemy współodpowiedzialność za proces terapeutyczny po świeżej diagnozie.

Ułatwiamy:

  • powrót do domu – edukując otoczenie
  • powrót do placówki oświatowej – edukując Kadrę Pedagogiczną
  • powrót do środowiska – do właściwej aktywności fizycznej
  • powrót do grupy rówieśniczej

Wspieramy:

  • w okresie dojrzewania
  • w dorosłości
  • w codzienności
  • w chwilach słabości

Tworzymy SIEĆ edukacji zdrowotnej dla właściwej przyszłości Pacjentów.
Jeśli przyjmiemy, że SIEĆ to głowa, to Edukator Zdrowotny jest oczkiem w głowie SIECI.

Film SIEĆ / Edukator dla Zdrowia wziął udział w konkursie na reklamę projektu 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii w Poznaniu 2022.
Wypowiedziały się: Nina Krośnicka, Edukatorki Zdrowotne – Agnieszka Zdanowska, Barbara Kucharska
Scenariusz: Barbara Kucharska, Tomasz Konopka
Muzyka: Piotr Semczuk i Studio Realizacji Myśli Twórczych
Rysunki, animacje, montaż, projekt logo: Tomasz Konopka / Łódź 2022

Accessibility