Bezpłatne konsultacje z psychologiem

W ramach Programu „Pestka – klub dla osób niesamodzielnych i ich otoczenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Łódzkiego na lata 2014- 2020 Fundacja Diabeciaki oferuje bezpłatne indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób chorujących na cukrzycę i osób z ich najbliższego otoczenia a także grupę wsparcia jako grupową formę pomocy.

Konsultacje psychologiczne mają na celu rozpoznanie psychologicznych trudności w funkcjonowaniu z chorobą przewlekłą oraz innych problemów natury emocjonalnej wpływających na proces leczenia oraz wydobycie indywidualnych zasobów do poradzenia sobie z nimi. W procesie zmiany ważne jest również nabycie nowych umiejętności wyrażenia emocji, radzenia sobie ze stresem i bólem, komunikowania się z otoczeniem, a przede wszystkim nadanie znaczenia i sensu własnemu doświadczeniu. Pomoc psychologiczna obejmuje nie tylko emocjonalne następstwa choroby, ale także sytuacje życiowe tj. kryzysy i zmiany spowodowane nową sytuacją w rodzinie jak np. konflikty rodzinne, rozstania, zaburzenia emocjonalne itp. Przede wszystkim warto pamiętać, że są to rozmowy dostosowane do indywidualnych problemów i potrzeb uczestnika.

Grupa wsparcia ma na celu stworzenie przestrzeni na interakcje uczestników między sobą, dzielenie się tym co najcenniejsze- własnym doświadczeniem choroby i problemów z tym związanych, i sposobami radzenia sobie z nimi, co daje poczucie przynależności, realnie odczuwanego wsparcia. Daje także możliwość uświadomienia sobie, że przeżywając trudności można być pomocnym dla innych, co podnosi poczucie własnej wartości i sprawczości. Psycholog czuwający nad tym procesem dba o bezpieczną, pełną szacunku i zaufania atmosferę, w której każdy w swoim tempie może otworzyć się na wzajemną wymianę dawania i brania wsparcia. Rolą prowadzącego jest także dbanie o przestrzeganie zasad grupy, czyli np. zasady tajemnicy grupowej. Przyglądając się uczestnikom zwraca uwagę na indywidualne trudności, czuwa, aby to co się dzieje było zdrowe i dobre dla wszystkich. Mając wiedzę i doświadczenie psycholog rozpoznaje i kieruje tym, co jest możliwe do osiągnięcia na spotkaniach grupowych a dla kogo potrzebne i korzystne są również spotkania indywidualne. W wyjątkowych sytuacjach może przekierować uczestnika do innego specjalisty lub instytucji.

Pomoc psychologiczna jest dodatkowym wsparciem również dla personelu medycznego, pod którego opieką znajdują się chorzy, gdyż podnosi u chorych poziom motywacji do przestrzegania lekarskich wskazań i obniża emocjonalny dyskomfort związany z leczeniem.

Do uczestnictwa w spotkaniach indywidualnych i grupowych zapraszam wszystkich Państwa małych pacjentów i ich rodziny.

Zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail: biuro@diabeciaki.pl lub tel. 609 786 000.

Accessibility