Fundacja Diabeciaki oraz PFRON zaprasza osoby z cukrzycą i ich otoczenie

NA BEZPŁATNE· KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE· INTERWENCJĘ KRYZYSOWĄ· PSYCHOTERAPIĘ Pomagamy poradzić sobie ze stresem i lękiem związanym z cukrzycą oraz z pandemią Covid 19. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii Covid 19 poprzez pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dla osób chorujących...