Przekaż 1% podatku z PITax

https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000363544/ Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.