Kategoria: Sprawy formalne

Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki– tekst jednolity na dzień 11.02.2016r. § 1 Fundacja Diabeciaki, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 lipca 2010 roku sporządzonym przez notariusza Jarosława Andrzeja Twardowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną...

Dane fundacji

Dane fundacji

Fundacja Diabeciaki 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 KRS 0000 363 544 NIP 7272766961 REGON 100945677 kom.: 693 056 654 lub 609 786 000  e-mail: biuro@diabeciaki.pl Bank Zachodni WBK S.A. 94 1090 2705 0000 0001 3217 7149

Accessibility