Category: Sprawy formalne

Fundatorzy Fundacji Diabeciaki

Fundatorzy Fundacji Diabeciaki

prof.Agnieszka Szadkowska prof Wojciech Mynarski mgr Ewa Paczkowska mgr Barbara Kucharska Anna Wawrzyńczak mec. Jakub Chabin

Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki– tekst jednolity na dzień 11.02.2016r. § 1 Fundacja Diabeciaki, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 lipca 2010 roku sporządzonym przez notariusza Jarosława Andrzeja Twardowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną...

Dane fundacji

Dane fundacji

Fundacja Diabeciaki 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 KRS 0000 363 544 NIP 7272766961 REGON 100945677 kom.: 693 056 654 lub 609 786 000  e-mail: biuro@diabeciaki.pl Bank Zachodni WBK S.A. 94 1090 2705 0000 0001 3217 7149

Accessibility