Kontakt

Fundacja Diabeciaki

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

KRS 0000 363 544

NIP 7272766961

REGON 100945677

kom.: 693 056 654 lub 609 786 000

 e-mail: biuro@diabeciaki.pl

Bank Zachodni WBK S.A.

94 1090 2705 0000 0001 3217 7149

Accessibility