You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Administratorem danych osobowych użytkowników Witryny jest Fundacja Diabeciaki 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11, telefon: (+48) 693 056 654, 609 786 000. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) Klient sklepu ma prawo do wglądu w swoje dane, ich aktualizacji, poprawiania oraz żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.