You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

O Fundacji Diabeciaki

O Fundacji Diabeciaki

Fundacja Diabeciaki jest Organizacją Pożytku Publicznego, działającą nieprzerwanie od 2010 roku. Głównym celem działania Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży chorym na cukrzycę I i II typu, oraz ich rodzinom.

Fundacja Diabeciaki dzięki środkom zebranym z 1% zaopatruje w sprzęt medyczny Szpital Kliniczny przy ul. Spornej w Łodzi oraz doposaża Poradnię Diabetologiczną dla Młodzieży powyżej 18 roku życia, a także Oddział Nefro-Diabetologiczny Szpitala UM WAM.

Fundacja Diabeciaki organizuje szkolenia, konferencje naukowe, spotkania i wyjazdy integracyjne, promuje zdrowy tryb życia i uwrażliwia społeczeństwo na problem cukrzycy u dzieci. Fundacja Diabeciaki wspiera rodziców w momencie zdiagnozowania u ich dziecka nieuleczalnej choroby, jaką jest cukrzyca.

Fundacja prowadzi szereg, zakrojonych na szeroką skalę działań profilaktyczno-edukacyjnych na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim, poświęconych występowaniu oraz diagnozie cukrzycy w społeczeństwie. ostatnim takim działaniem jest szeroko zakrojona kampania społeczna, prowadzona pod hasłem: "Zmierz cukier i przejmij kontrolę nad cukrzycą". Kampanię promuje płyta wydana przez Fundację Diabeciaki, p.t.: "Słodycz śpiewania".

Więcej na temat kampanii przeczytacie tutaj à O Kampanii i płycie Diabeciakowej, a o samej Fundacji na jej stronie internetowej à www.diabeciaki.pl

Leave a Reply

All fields are required

Name:
E-mail: (Not Published)
Comment: