Studia Podyplomowe Edukator Zdrowotny 3

Szanowni Państwo
Wraz z Panem Profesorem Romualdem Holly – kierownikiem Studiów Podyplomowych dla Edukatorów Zdrowotnych przesyłam w załączeniu pismo informujące o rozwoju sytuacji związanej z obecnym stanem rzeczy w Polsce.
Serdecznie dziękuję za zainteresowanie się tematyką oraz za cierpliwość.
Wraz z Panem Profesorem staramy się sprostać nowej rzeczywistości.

z uszanowaniem
Barbara Kucharska

Accessibility