Zarząd Fundacji Diabeciaki

Dorata Głowacka – Prezes Zarządu

Ewa Paczkowska – Wiceprezes Zarządu

Barbara Kucharska – Członek Zarządu

Rafał Kwiecień – Członek Zarządu

Accessibility