Kategoria: Sprawy formalne

Zarząd Fundacji Diabeciaki

Zarząd Fundacji Diabeciaki

Prezes Zarządu – Ewa Paczkowska Wiceprezes Zarządu – Rafał Kwiecień Członek Zarządu – Dorota Głowacka

Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki

Statut Fundacji Diabeciaki– tekst jednolity na dzień 11.02.2016r. § 1 Fundacja Diabeciaki, zwana dalej Fundacją została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 6 lipca 2010 roku sporządzonym przez notariusza Jarosława Andrzeja Twardowskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną...

Dane fundacji

Dane fundacji

Fundacja Diabeciaki ul. Bł. A. Pankiewicza 1591-738 Łódź KRS 0000 363 544 NIP 7272766961 REGON 100945677 kom.: 609 786 000  e-mail: zarzad@diabeciaki.pl Santander Bank Polska 94 1090 2705 0000 0001 3217 7149

Accessibility