Nasi Specjaliści / Diabetolog

Diabetolog

Profesor Agnieszka Szadkowska

zapisy na: raz w miesiącu / teleporady
godziny pracy: 16:00-20:00

UWAGA! Zapisy telefonicznie od 10:00 do 20:00 pod nr telefonu: 696 872 846.

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska
Kierownik Kliniki Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Kierownik Oddziału Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii i Nefrologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Lekarz w Poradniach Diabetologicznych dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, a także w Poradni
Nefrologicznej dla dzieci. Specjalista w dziedzinie: pediatrii, diabetologii, nefrologii, endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Autor i współautor ponad 200 artykułów naukowych oraz rozdziałów w książkach. Wykładowca na wielu konferencjach, zjazdach i kursach doskonalących. Kierownik naukowy i organizator Pediatrycznych Akademii Diabetologii oraz kierownik kursów specjalizacyjnych w dziedzinie diabetologii. Kierownik medyczny studiów podyplomowych „Edukator zdrowotny w cukrzycy” 2018/2019.
Przewodnicząca Sekcji Pediatrycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), Członek Zarządu Głównego PTD i Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Przewodnicząca Rady Fundacji „Diabeciaki”. Współorganizator i kierownik medyczny turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci z cukrzycą. Współorganizator konferencji szkoleniowych dla pacjentów i ich rodzin. Kierownik medyczny kursów dla edukatorów społecznych.


CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ – Pro Sano
Leczenie chorób metabolicznych i zaburzeń odżywiania 

KONTAKT:
Łódź, ul. Bł. A. Pankiewicza 15
działamy: poniedziałek – piątek
godziny pracy: 10:00 – 20:00
telefon: 696 872 846

www.diabeciaki.pl/cem-pro-sano

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie mapka-CEM-863x1024.jpg
Accessibility