REKRUTACJA: Edukator zdrowotny w zakresie cukrzycy, otyłości i ich powikłań – II edycja studiów podyplomowych

UWAGA !!! Zmiana daty rekrutacji – czekamy na WAS do 31 grudnia 2023.

Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, socjologia, wychowanie fizyczne, prawo, prawo i administracja.  

Studia są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym.  

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami podyplomowymi “Edukator zdrowotny w zakresie cukrzycy, otyłości i ich powikłań” do aplikacji w naszej Jednostce.  

Strona rekrutacji on-line: //studiapodyplomowe.umed.pl/  

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej:  //okp.umed.pl/edukator-zdrowotny/  

Masz pytanie?  

Napisz do nas: agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl oraz maciej.adamski@umed.lodz.pl  

Kontakt Fundacja DIABECIAKI: Barbara Kucharska tel. 693 056 654


Informacje:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności o cukrzycy i chorobach współistniejących oraz innych chorobach przewlekłych. Słuchacz uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do realizowania przedsięwzięć profilaktycznych, prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania i wprowadzania w życie właściwych nawyków żywieniowych oraz zachowania przez chorego właściwej kondycji psychofizycznej po usłyszeniu diagnozy.

Słuchacz uzyska wiedzę niezbędną do wspierania, w procesie leczenia, działań lekarza rodzinnego, lekarza specjalisty, lekarza pediatry, a także pacjentów z chorobami przewlekłymi w społeczności lokalnej, środowisku pracy, nauczania i edukacji.

Adresaci studiów:
Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia co najmniej  studiów pierwszego stopnia, w szczególności na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjalna, pielęgniarstwo, położnictwo, psychologia, socjologia, dietetyka, fizjoterapia, farmacja, kierunek lekarski, kierunek lekarsko-dentystyczny, zdrowie publiczne, socjologia, wychowanie fizyczne, prawo, prawo i administracja.
Studia są przeznaczone dla osób związanych z szeroko rozumianą ochroną zdrowia w aspekcie organizacyjno-funkcjonalnym.

Kierownik studiów
mgr Barbara Kucharska

Wykładowcy:
Wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz eksperci i specjaliści w zakresie diabetologii i innych chorób przewidzianych w programie studiów.

Accessibility