Działania Fundacji DIABECIAKI

  • Konferencje dla ludzi z cukrzycą ​pt. Ludzie na Poziomie
  • Pediatryczna Akademia Diabetologii
  • Subkonta dla Beneficjentów Fundacji,​
  • Turnusy rehabilitacyjne i obozy sportowe, ​
  • Edukacja kadr w placówkach oświatowych,​
  • Edukacja i reedukacja dla osób ze świeżo rozpoznaną cukrzycą,​
  • „Wspierajmy się”,​
  • Klub Pestka,​
  • Poradnia leczenia chorób metabolicznych ​i zaburzeń odżywiania CEM „Pro Sano” ​ – szukamy realnych rozwiązań zmierzających ​w kierunku pomocy chorym.

więcej w poniższej prezentacji: kliknij tutaj

Accessibility