PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ – CUKRZYCĄ

Każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 szkoła zapewnia

 1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także w trakcie trwania lekcji.
 2. Możliwość podania insuliny (w formie iniekcji za pomocą wstrzykiwacza – pena, ustalonej dawki przy użyciu pompy insulinowej)
 3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobistą pompą insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję (gabinet profilaktyki szkolnej).
 4. Właściwe leczenie niedocukrzenia (hipoglikemii) zgodne ze schematem ustalonym z lekarzem, pielęgniarką szkolną i rodzicami dziecka.
 5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w trakcie trwania lekcji.
 6. Możliwość zaspokojenia pragnienia czy uzupełnienia węglowodanów oraz korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych (należy dziecku zapewnić osobę towarzyszącą)
 7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz różnych zajęciach pozaszkolnych np. wycieczkach turystycznych.
 8. Prowadzenie pomiarów poziomu glukozy we krwi udzielenie informacji rodzicowi.
 9. Upowszechnienie wiedzy dotyczącej choroby wśród wszystkich nauczycieli poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w pokoju nauczycielskim informatora na temat cukrzycy.
  10.Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka z cukrzycą.

Procedury postępowania w przypadku hipoglikemii
Objawy hipoglikemii (niedocukrzenia)

Należy pamiętać, że objawy nie muszą występować łącznie. zdarzają się sytuacje, kiedy w przypadku hipoglikemii żaden z niżej wymienionych objawów nie występuje:

 • bladość skóry;
 • nadmierna potliwość;
 • drżenie rąk;
 • ból głowy;
 • ból brzucha;
 • tachykardia (szybkie bicie serca);
 • uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia;
 • osłabienie;
 • zmęczenie;
 • problemy z koncentracją, niemożność skupienia się i zapamiętania;
 • chwiejność emocjonalna, nadpobudliwość, niepokój;
 • nietypowe dla dziecka zachowanie/nagła zmiana nastroju;
 • napady agresji lub wesołkowatości przypominające stan upojenia alkoholowego;
 • ziewanie/senność;
 • zaburzenia mowy, widzenia i równowagi;
 • zmiana charakteru pisma;
 • uczeń staje się niegrzeczny, a nawet agresywny;
 • uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania;
 • kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub uczeń traci przytomność (śpiączka);
 • drgawki – to jest wskazanie do podania dawki GlukaGenu

Sposoby postępowania przy podejrzeniu hipoglikemii
W przypadku hipoglikemii lekkiej (dziecko przytomne, w pełnym kontakcie, współpracujące, spełniające polecenia):

 1. Oznaczyć glikemię na glukometrze (potwierdzić niedocukrzenie).
 2. Podać węglowodany proste: 5 – 15 gr (np. ½ szklanki coca-coli lub soku owocowego, 3 kostki cukru rozpuszczone w ½ szklanki wody lub herbaty, glukoza w tabletkach lub w płynie, miód).
 3. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach, w celu upewnienia się skuteczności ww. działań.
 4. Jeśli wartości glikemii podnoszą się, można dziecku podać kanapkę (węglowodany złożone) lub przyspieszyć spożycie planowanego na później posiłku oraz ograniczyć aktywność fizyczną.
  W przypadku hipoglikemii średnio-ciężkiej (dziecko z częściowymi zaburzeniami świadomości, w ograniczonym kontakcie):
 5. Oznaczyć glikemię (potwierdzić niedocukrzenie).
 6. Jeżeli istnieje pewność , że dziecko może połykać – należy podać dziecku do picia płyn o dużym stężeniu cukru np. glukoza w żelu, glukoza w tabletkach, 3-5 kostek cukru rozpuszczone w ½ szklanki wody, coca cola z zawartością cukru, sok owocowy
 7. Jeżeli dziecko nie może połykać – postępowanie tak jak w przypadku hipoglikemii ciężkiej.
  W przypadku hipoglikemii ciężkiej (dziecko nieprzytomne, brak kontaktu, brak reakcji na bodźce, drgawki):
 8. Ułożyć dziecko w pozycji bocznej ustalonej.
 9. Wstrzyknąć domięśniowo glukagon (zastrzyk z glukagonem może podać pielęgniarka szkolna, lub nauczyciel/pracownik szkoły – jest to zastrzyk ratujący życie).
 10. Wezwać pogotowie ratunkowe.
 11. Skontaktować się z rodzicami dziecka.
 12. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność i będzie w dobrym kontakcie można mu podać węglowodany doustnie (sok, coca-cola, tabletka glukozy). Dziecku, które jest nieprzytomne nie wolno podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust! *Jeżeli dziecko z cukrzycą zostanie znalezione nieprzytomne – z niewiadomych przyczyn – należy zawsze podejrzewać, że ma ciężkie niedocukrzenie i postępować jak opisano powyżej!

Procedury postępowania w przypadku hiperglikemii:
Objawy hiperglikemii Należy pamiętać, że objawy nie muszą występować łącznie. zdarzają się sytuacje, kiedy w przypadku hiperglikemii żaden z niżej wymienionych objawów nie występuje:

 • wzmożone pragnienie oraz potrzeba częstszego oddawania moczu;
 • rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji;
 • złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia;
 • ból głowy;
 • ból brzucha;
 • nudności;
 • ciężki oddech (tzw. „oddech kwasiczy”)
 • bladość skóry

Sposoby postępowania przy podejrzeniu hiperglikemii
W przypadku hiperglikemii należy
:

 1. Dokonać pomiaru cukru (potwierdzić hiperglikemię).
 2. Podać insulinę (jeśli poziom glukozy we krwi wynosi więcej niż 250 -500 mg%, uczeń powinien otrzymać dodatkową dawkę insuliny, tak zwaną dawkę korekcyjną, w celu obniżenia zbyt wysokiego poziomu glukozy –informacja w zeszycie do samokontroli).
 3. podać płyny.
 4. Dokonać samokontroli – ponownego pomiaru glukozy.
 5. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży się (na skutek podanej dawki korekcyjnej).
 6. Po epizodzie hiperglikemii nie zostawiać dziecka samego.
 7. Jeśli występują wymioty – natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe
 8. Skontaktować się z rodzicami dziecka

W celu zapewnienie kompleksowej opieki podczas pobytu dziecka w szkole niezbędne są pisemne informacje od rodziców:

 1. Informacja na temat rodzaju stosowanej u dziecka insulinoterapii oraz używanych preparatów insulinowych.
 2. Informacja na temat sposobu odżywiania dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem następujących informacji:
  a) liczby planowanych posiłków w szkole oraz godziny ich spożycia;
  b) czy do danego posiłku należy podać insulinę (tzw. bolus przy leczenie metodą pompy insulinowej) – jeżeli tak, to ile jednostek na WW i o której godzinie.
 3. Częstotliwość pomiaru poziomu glukozy we krwi (ile razy dziennie i w jakich godzinach).
 4. Objawy hipo- i hiperglikemii u każdego ucznia – te objawy występują osobniczo, należy określić jakie objawy ma akurat to dziecko, w miarę dokładnie je opisać.
 5. Informacja na temat zalecanych u dziecka wartości glikemii: przed posiłkiem oraz przed i w trakcie wysiłku fizycznego.
 6. Informacja ile jednostek insuliny należy podać jako dawkę korekcyjną, w zależności od stopnia hiperglikemii (+ informacja jak podaje się bolus korekcyjny w przypadku leczenia pompą insulinową).
 7. Spis niezbędnych telefonów (telefony do rodziców, telefon do poradni diabetologicznej).
 8. Instrukcja i pokaz pomiaru glikemii za pomocą glukometru.
 9. Instrukcja i pokaz prawidłowego podania insuliny za pomocą pena czy innej metody leczenia cukrzycy.

mgr Barbara Kucharska – Edukator Zdrowotny
dr n.med. Iwona Pietrzak – Pediatra, Diabetolog

Procedura _plik do pobrania_pdf

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA1 – z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie zaleceń postępowania dotyczących opieki nad uczniami z anafilaksją, astmą oskrzelową, alergicznym nieżytem nosa, atopowym zapaleniem skóry i pokrzywką w szkole_tutaj do pobrania

Accessibility