Edukacja dla Zdrowia / SIEĆ Edukatorów Zdrowotnych

Projekt dotyczący edukacji zdrowotnej przez całe życie.

Klub Edukatorów Zdrowotnych tworzy SIEĆ edukacji dla zdrowia. Pomagamy chwytać wiedzę, bierzemy współodpowiedzialność za proces terapeutyczny po świeżej diagnozie.

Ułatwiamy:

  • powrót do domu – edukując otoczenie
  • powrót do placówki oświatowej – edukując Kadrę Pedagogiczną
  • powrót do środowiska – do właściwej aktywności fizycznej
  • powrót do grupy rówieśniczej

Wspieramy:

  • w okresie dojrzewania
  • w dorosłości
  • w codzienności
  • w chwilach słabości

Tworzymy SIEĆ edukacji zdrowotnej dla właściwej przyszłości Pacjentów.
Jeśli przyjmiemy, że SIEĆ to głowa, to Edukator Zdrowotny jest oczkiem w głowie SIECI.

Film SIEĆ / Edukator dla Zdrowia wziął udział w konkursie na reklamę projektu 5 Forum Nowoczesnej Diabetologii w Poznaniu 2022.
Wypowiedziały się: Nina Krośnicka, Edukatorki Zdrowotne – Agnieszka Zdanowska, Barbara Kucharska
Scenariusz: Barbara Kucharska, Tomasz Konopka
Muzyka: Piotr Semczuk i Studio Realizacji Myśli Twórczych
Rysunki, animacje, montaż, projekt logo: Tomasz Konopka / Łódź 2022

Accessibility