Nasi Specjaliści / Edukacja diabetologiczna / Coaching zdrowia

Edukacja diabetologiczna / Coaching zdrowia

Edyta Wojtczak

w dniach: czwartek
godziny pracy: 10:00-17:00

Cennik:
– wizyta 1,5 h – 350 zł

UWAGA! Zapisy telefonicznie od 10:00 do 20:00 pod nr telefonu: 696 872 846.

Edukacja diabetologiczna (Diabetes education)
Doraźna lub holistyczna obejmująca pełen zakres wiedzy diabetologicznej do codziennej samokontroli poprzez zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, po wsparcie wzmacniające motywację, wiarę w siebie i pozytywne myślenie.

Coaching zdrowia (Health Coaching)
skuteczna pomoc w realizacji celów terapeutycznych i zdrowotnych. Coaching zdrowia to proces, podczas którego pacjent otrzymuje niezbędne wsparcie w doprecyzowaniu celu, wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości, motywację i inspirację do długoletniej opieki nad sobą i swoim ciałem.

Zapraszam osoby z insulinoopornością, stanem przedcukrzycowym, cukrzycą typu 2 lub typu 1 oraz kobiety w ciąży z cukrzycą ciążową. Pracuję również z rodzicami osób chorób na cukrzycę i/lub ich najbliższych np. rodzeństwo, partnerzy.

Edyta Wojtczak
Pielęgniarka, magister Edukacji Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora oraz absolwentka studiów podyplomowych Zarządzania Marketingowego oraz Profesjonalnego Coachingu Akademii Leona Koźmińskiego. Certyfikowany trener biznesu z doświadczeniem managerskim w branży farmaceutycznej. Posiada ponad 20letnie doświadczenie pracy w marketingu farmaceutycznym w wiodących koncernach farmaceutycznych (Novo Nordisk, Pfizer, Eli Lilly, Polpharma Biologics) na stanowisku kierownika produktu i edukatora zdrowotnego.

Założycielka i wieloletni opiekun merytoryczny Szkoły Edukacji Diabetologicznej dla pielęgniarek i położnych SEDNO. Głównym celem szkoły SEDNO to nieustanne kształcenie w kierunku szeroko pojętej świadomej i profesjonalnej opieki diabetologicznej.

Od 2022 roku prowadzi projekt edukacyjny Akademię Doskonalenia w Diabetologii©. Specjalizuje się w profilaktyce cukrzycy oraz opiece nad pacjentem z cukrzycą i/lub najbliższej rodziny. Opracowała „Piramidę życia w zgodzie z cukrzycą”©, która pomaga zrozumieć etapy w realizacji nadrzędnego celu opieki diabetologicznej – życia w zgodzie z cukrzycą bez doświadczania jej późnych powikłań. Uważa, że „życie z cukrzycą to sztuka”, której pacjent uczy się od momentu diagnozy, aż do końca swoich dni.
Od 1988 roku żyje z cukrzycą typu 1. Posiada wieloletnie doświadczanie w codziennym dawkowaniu insuliny za pomocą penów insulinowych oraz pompy insulinowej.

Z pasją wykonuje zawód Coacha w obszarach coachingu: zdrowia i zdrowego stylu życia, osobistego/życiowego, umiejętności, budowania relacji oraz biznesowego i kariery.
W kręgu jej zainteresowań pozostaje marketing farmaceutyczny, filozofia KAIZEN, psychologia i rozwój osobisty, taniec, bieganie, ćwiczenia siłowe i joga.


CENTRUM EDUKACJI MEDYCZNEJ – Pro Sano
Leczenie chorób metabolicznych i zaburzeń odżywiania 

KONTAKT:
Łódź, ul. Bł. A. Pankiewicza 15
działamy: poniedziałek – piątek
godziny pracy: 10:00 – 20:00
telefon: 696 872 846

www.diabeciaki.pl/cem-pro-sano

Accessibility